MISJA FIRMY

       „Naszym celem jest osiągnięcie takiego poziomu jakości wyrobów oraz ich dystrybucji, aby w pełni zaspokoić wymagania i oczekiwania klientów. Zadowolenie klientów jest niezbędnym warunkiem powodzenia naszej firmy”

       Podstawowym celem wdrażania systemu zarządzania jakością jest uzyskanie zadowolenia klientów z zastosowania naszych wyrobów.
       Dla skuteczności zarządzania mierzymy i monitorujemy kluczowe czynniki sprawności procesu. System zarządzania jakością umożliwia zintegrowanie go z innymi systemami zarządzania, a także ciągłe doskonalenie poprzez osiąganie założonych celów jakości. Zaplanowane procesy realizowanie zgodnie z opracowanymi procedurami a w ich skutecznym przebiegu pomaga sprawna komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna.

  POLITYKA JAKOŚCI

  Naszą polityką jakości jest:

  • Spełnienie oczekiwań Klienta poprzez dostarczenie mu wyrobów o zamówionych parametrach;
  • Dostosowanie do wyspecyfikowanych wymagań Klientów poprzez utrzymanie z nimi stałego kontaktu i poznanie ich potrzeb i oczekiwań;
  • Powtarzalność wytwarzanych produktów poprzez monitorowanie i zapisywanie parametrów realizowanych procesów
  • Podwyższanie kwalifikacji i świadomości załogi poprzez szkolenia przygotowujące do wykonywanych zadań jakościowych

 
Informacje o firmie    Polityka jakości    OFERTA    Referencje
Kontakt    Strona głowna